PROGRAM DE LUCRU

Luni-Miercuri: 8:30 – 16:30
Joi: 8:30 – 18:30
Vineri: 8:30 – 16:30

Adresa: Strada Argeşului Nr. 109-111 (în incinta Poliției Oltenița), Mun. Oltenița, Județul Călărași

E-mail: spcepoltenita@cl.e-adm.ro     Telefon: 0242 510 054

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLTENIŢA

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Precizăm că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei  pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date :www.evidentapersoanelor.ro