Programarea căsătoriilor

Programarea căsătoriilor se face la numărul de telefon 0242.515.070.

  Cu 11 zile înainte de data oficierii căsătoriei, ambii soți se vor prezenta cu următoarele acte: 

  • Certificate prenupțiale de la medicul de familie (sunt valabile 14 zile)
  • Copie carte de identitate + orginal
  • Copie certificate de naștere + original
  • Unde este cazul, copie de pe actele care au stat la baza desfacerii vreunei căsătorii anterioare (Sentințe de divorț sau certificare de deces)
  • Copie buletine martori