# Funcție Departament Anunț Concurs Rezultat Selecție Dosare Amânare Rezultate Proba Scrisă Contestatii Rezultate interviu Rezultat final
22 Consilier Direcția Administrație Publică Locală, compartimentul Relații Publice, Registratură, Secretariat Vizualizează Rezultat Vizualizează Vizualizează
23 Referent Directia Economica – Compartiment Buget Contabilitate
24 Referent Directia Economica – Birou Achizitii, Licitatii publice, implementare proiecte
25 Asistent Social Direcția Asistență Socială – Compartimentul Registratură, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială
26 Casier Directia Administrarea Domeniului Public si Privat – Compartiment Piete, Targuri si Oboare Vizualizează Rezultat Vizualizeaza Vizualizează Vizualizează Vizualizează
27 Administrator Directia Administrarea Domeniului Public si Privat – Compartiment Piete, Targuri si Oboare Vizualizează Rezultat Vizualizeaza Vizualizează Vizualizează Vizualizează
28 Muncitor calificat (bucatar) Directia de Asistenta Sociala Vizualizează Rezultat
29 Inspector de specialitate Monitorul Oficial Local – Directia pentru Administratie Publica Locala Vizualizează Rezultat Vizualizează
30 Consilier clasa I, grad profesional superior SPCLEP – Compartiment Evidenta Persoanelor Vizualizează Rezultat Vizualizează
Departament Anunț Concurs Amânare Contestatii Rezultate interviu Rezultat final