Începând cu data de 27.04.2021 – 𝐬𝐞 𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭̧𝐢𝐢𝐥𝐞 instituite prin Hotărârile CJSU Călăraşi nr. 48/2021 şi nr. 49/2021 pentru localitatea 𝐎𝐥𝐭𝐞𝐧𝐢𝐭̧𝐚

Începând cu data de 27.04.2021 – 𝐬𝐞 𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭̧𝐢𝐢𝐥𝐞 instituite prin Hotărârile CJSU Călăraşi nr. 48/2021 şi nr. 49/2021 pentru localitatea 𝐎𝐥𝐭𝐞𝐧𝐢𝐭̧𝐚

Având în vedere:

  • adresa Direcţiei de Sănătate Publică Călăraşi din data de 26.04.2021 privind incidenţa cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID-19 la nivelul localităţilor în judeţul Călăraşi;
  • adresa Direcţiei de Sănătate Publică Călăraşi cu nr. 3220/2021;
  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

În temeiul art. 1O alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI hotarăște:

Hot 56-26.04.2021 CJSU
Sari la conținut