Proiect de hotărâre pentru înlocuirea unor membri in comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenița; inițiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2021 si a estimărilor pe anii 2022, 2023, 2024;inițiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenița

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine si siguranță publică pe anul 2021 al Direcţiei Politie Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita; inițiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenița

Proiect de hotărâre pentru inființarea unor posturi în afara organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița, pentru funcţionarea Centrului de vaccinare impotriva COVID-19 ,din municipiul Oltenita, Școala Gimnazială ”Mircea Eliade'’ - Sala de sport;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotărâre pentru aprobarea transformării unui post din cadrul statului de funcţii al Direcţiei Asistență Socială Oltenița;inițiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenița

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Oltenița si a regulamentului de funcţionare a acesteia;inițiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenița

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Oltenița si numerotarea loturilor existente pe acestea;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenița

Proiect de hotărâre pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenița si trotuarelor aferente acestora; inițiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenița

Prezentare petiție legată de colectarea, depozitarea gunoiului menajer si parcare amenajată din strada Cuza-Vodă - Bd. Mărășești - Bd. Tineretului

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuilelilor legate de proiectul "Imbunatatirea infrastructurii TIC la nivelul unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita"

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de la nivelul municipiului Oltenita in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul Sars-CoV 2"

Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.97/26.10.2020 a Consiliului Local al municipiului Oltenita privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor ce se vor aplica in anul 2021 in municipiul Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oltenita in comisiile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind desemnarea repreznetantilor Consiliului Local al municipiului Oltenita in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Olteniţa, pentru anul şcolar 2021-2022;

Proiect de hotarare privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind modificarea datelor de identificare a titularului contractului de inchiriere nr.13198/09.06.2017, stabilirea duratei inchirierii si a cuantumului chiriei; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita