Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuilelilor legate de proiectul "Imbunatatirea infrastructurii TIC la nivelul unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita"

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de la nivelul municipiului Oltenita in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul Sars-CoV 2"

Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.97/26.10.2020 a Consiliului Local al municipiului Oltenita privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor ce se vor aplica in anul 2021 in municipiul Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oltenita in comisiile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind desemnarea repreznetantilor Consiliului Local al municipiului Oltenita in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Olteniţa, pentru anul şcolar 2021-2022;

Proiect de hotarare privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind modificarea datelor de identificare a titularului contractului de inchiriere nr.13198/09.06.2017, stabilirea duratei inchirierii si a cuantumului chiriei; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita; initiator: Milescu Costinel, primarul municipiului Oltenita