Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, persoanele fizice şi juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligaţia de a se înscrie în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate.

ATENTIE!

• Proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

• Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu prevederile hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, neînscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate de către persoanele fizice și juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor.

 

30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate.

Formularele de înscriere în registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate la nivelul Municipiului Olteniţa se regasesc pe pagina de internet a insitutiei sau se pot solicita de la registratura instituţiei, acestea sa vor completa şi se depune la sediul Primăriei Municipiului Olteniţa până la data de 30 octombrie 2022. Depunerea formularelor de înscriere se poate face atât fizic direct la registratura instituţiei cât şi online la adesa de mail: contact@primariaoltenita.ro

DESCARCA FORMULAR 

Ultima modificare: 24.10.2022 – 09:28 de către Oltenita IT

Sari la conținut