ANUNȚ | DISTRIBUIRE AJUTOARE ALIMENTARE DIN FONDURILE UNIUNII EUROPENE POAD 2018/2021

DISTRIBUIRE AJUTOARE ALIMENTARE  DIN FONDURILE UNIUNII EUROPENE POAD 2018/2021

LOT  3/TRANSA IV

 

Începând cu data de 02 Mai 2022 Directia Asistenta Sociala Oltenita va începe livrarea de pachete cu produse alimentare în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2018/2021- lot 3 – transa IV/2022.

Întrucât ne dorim ca beneficiarii acestui program să fie cât mai bine informați, dar și pentru a veni în sprijinul autorităților locale, care prin serviciile de asistență socială, vor realiza distribuția efectivă a pachetelor, facem următoarele precizări cu privire la modificările cele mai importante ale programului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Prin actul normativ sunt stabilite 3 (trei) categorii de persoane care au calitatea de destinatari finali ai POAD, și anume:

persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (titularii aflați în plată);

familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite prin dispoziţie scrisă a primarului (titularii aflaţi în plată, precum şi membrii de familie a acestora);

persoanele cu handicap grav si accentuat, acordat in baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare (in ordinea prezentarii si in limita stocului disponibil).

Ajutoarele alimentare se pot ridica de către beneficiari în baza prezentării actului de identitate valabil (în original) si a unei copii a cuponului de pensie sau a certificatului de incadrare in grad de handicap, dupa verificarea identităţii persoanei , a numelui inscris pe  lista de distributie şi a semnării de primire a produselor.

Produsele pot fi ridicate de orice reprezentant al persoanei beneficiare, numai după prezentarea ambelor acte de identitate valabile (beneficiar şi reprezentant), în original si a unei copiei cuponului de pensie sau a certificatului de incadrare in grad de handicap.

Distribuirea produselor se va face la adresa din str. Traian, nr. 16- sediul Cantinei de ajuor social Oltenita,  conform orarului:

 

                         Luni-Joi     08-15.00

                          Vineri        08-13,00

DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA OLTENITA

Ultima modificare: 28.04.2022 – 14:39 de către Oltenita IT

Sari la conținut