Rezultatele probei de interviu | Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante

Rezultatele probei de interviu | Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante

VEZI DOCUMENTUL OFICIAL

Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr. 34/09.03.2021

Nr. 30439/23.03.2021

 PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 23 martie 2021

Comisia  întrunită pentru desfăşurarea procedurilor de examinare a candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Primăriei municipiului a constatat următoarele:

– în urma susţinerii probei interviu, candidații au  obţinut următoarele rezultate:

 

  Numele şi prenumele candidatului Punctaj

 

Punctaj 

 

Punctaj

 

Media Rezultat probă
2. Barbu Gheorghiță 80 80 80 80 Admis
4. Simionică Vasile Absent
5. Anghel Valentin 70 65 75 70 Admis
8. Trifan Daniela 70 62 63 65 Admis

 

* Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţii în termen de o zi lucrătoare de la data afişarii rezultatelor, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Postelnicu Larisa.

Afisat astăzi 23.03.2021 ora 12.30 la sediul Primăriei municipiului Olteniţa și pe pagina de internet a instituției.

Secretar al comisiei,

Postelnicu Larisa

 

Sari la conținut